Om Oss

Bytek Nordic as ble etablert i 1998.

Vi har helt fra starten av valgt å satse på kompakte system-løsninger, samt gjøre nytte av opparbeidet kompetanse innen dette området.
Med Fokus på stabilitet og oppetid har komponenter med høy kvalitet blitt et nøkkelord for våre løsninger til offshore-, maritim og landbasert industri.
I tillegg til vårt primærområde innen system-løsninger har vi sett det som er viktig for våre kunder at vi også kan skaffe til veie de produkter våre kunder
trenger.

Vi skaffer til veie de produktene du trenger, og tar på oss oppfølgingen i ettertid. Dette gjør at du ikke trenger å forholde deg til mange forskjellige
leverandører dersom noe skulle gå galt – vi i Bytek tar oss av alt sammen.

Vi har, i et ofte hektisk marked, sett det som en av våre viktigste oppgaver å være en servicebedrift for våre kunder, og legger derfor stor vekt på personlig
service.
Selv om elektronisk kommunikasjon ofte foretrekkes i dagens samfunn, ser vi det fortsatt som svært viktig å itillegg ha personlig og direkte kontakt.

Vårt «varemerke» er:
Det du har behov for – kan vi finne en løsning på!

Bytek Nordic AS

Eikeskogvegen 23, 5570 Aksdal